sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.ROZWIJAJ Z NAMI USŁUGI SENIORALNE


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ŻEBY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT WSPÓŁPRACY
WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Na co dofinansowanie?

PRZEBUDOWA/REMONT

Pomożemy zaprojektować placówkę optymalnie dopasowany do potrzeb mieszkańców oraz Gminy. Przy planowaniu przestrzeni ośrodka nasi eksperci dopilnują, żeby spełnione zostały wszystkie założenia regulaminowe.

WYPOSAŻENIE

Zaplanujemy wyposażenie placówki zgodnie z jej przeznaczeniem. Z nami nic nie umknie Twojej uwadze. Stworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie przyjazne seniorom.

BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE

W ramach modułu 2 uwzględnimy bieżące funkcjonowanie placówki, w tym finansowanie wyżywienie, dojazdy, środki higieniczne, zajęcia dodatkowe, wynagrodzenia personelu.

senior + edycja na rok 2021

większa pula środków do rozdysponowania!

Aż 300 000 000,00 zł! Taką kwotę Rząd planuje przeznaczyć na nową edycję programu wieloletniego Senior Plus. Zwiększone zostały kwoty maksymalnego dofinansowania dla pojedynczej placówki!

MODUŁ 1

Tworzenie nowych placówek wsparcia dla seniorów.

Dzienny Dom Senior+

max 400 tys. zł (100 tys. zł więcej niż w poprzedniej edycji)

Klub Senior+

max 200 tys. zł (50 tys. zł więcej niż w poprzedniej edycji)MODUŁ 2

Zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. 

Dzienny Dom Senior+

max 400 zł miesięcznie na osobę (100 zł więcej niż w poprzedniej edycji)

Klub Senior+

max 200 zł miesięcznie na osobę         
nowa edycja programu
senior plus na lata 2021-2025


rozwijaj usługi senioralne z wielkopolską akademią nauki i rozwoju

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów. Zaplanujemy inwestycję, pozyskamy na nią środki i zagwarantujemy bezproblemową realizację projektu. Dzięki współpracy z nami setki gmin w całej Polsce skutecznie rozwija usługi senioralne i społeczne.

Inwestycje związane z polityką senioralną są świadectwem troski włodarzy o swoich mieszkańców. Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy stanowią wielkie wsparcie w „jesieni życia” oraz umożliwiają integrację, aktywizację i opiekę dla mieszkańców, którzy potrzebują tego najbardziej. Placówki takie stanowią przyjazną i radosną przestrzeń wspierającą codzienne życie osób niesamodzielnych. 

Zaprojektujemy kompleksową usługę, która spełni oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i włodarzy gminy.

większe dofinansowanie, mniejszy wkład własny

Jak zmienił się Senior+ na lata 2021-2025?


  • ZWIĘKSZENIE DOFINANSOWANIA NA TWORZENIE NOWYCH KLUBÓW SENIORA I DZIENNYCH DOMÓW POBYTU
  • ZWIĘKSZENIE DOFINANSOWANIA MIESIĘCZNEGO DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA KAŻDEGO UTWORZONEGO JUŻ MIEJSCA
  • MNIEJSZY WKŁAD WŁASNY GMINY W BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI


CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH


CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH - nowy pilotażowy program prezydencki

Zintegruj wszystkie gminne usługi społeczne w ramach jednego Centrum!

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości
Lider Pozyskiwania Dotacji dla JST

kim jesteśmy
Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 16 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 750 projektów pozyskując dla samorządów ponad 450 mln - efektywnie zarządzamy 324 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze
Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
doradca klienta

Cezary Tomczyk

62 000 000,00 zł

Łączna wartość pozyskanych dotacji na usługi senioralne


81%

Skuteczność pozyskiwania dotacji 

na usługi senioralne i społeczne

200

napisanych wniosków z zakresu usług senioralnych


150

Otwartych klubów seniora i dziennych domów pomocysukcesy naszych klientów

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy (gm. Przemęt, woj. Wielkopolskie)

MASZY PYTANIA? NAPISZ DO NAS


Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies